Χρέος μας ἡ ὑπεράσπισις τῆς διαφορετικότητος

PROJECT NEW WORLD ORDER: Τὸ τετράγωνον τῆς φωτιᾶς

Κατὰ τὸ ἔτος 2018 ἔχουμε φθάση νὰ κάνουμε ὁλικὴ ἀναθεώρηση ἀξιῶν καὶ ἰδεῶν βαλλόμενοι πανταχόθεν ἀπὸ νεοταξικὲς Political Correct τακτικὲς ποὺ ἔχουν ὡς κύριο σκοπὸ τὴν πλήρη ἀποκαθήλωση βασικῶν πυλώνων ποὺ ὁδήγησαν τὴν ἀνθρωπότητα σὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴν στιγμή. Πυλῶνες ποὺ κατὰ τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ἄφησαν τὸ στίγμα τους κάνοντας τὴν ἀνθρωπότητα καλλίτερη, σοφότερη καὶ δυνατότερη. Κάθε φυλὴ σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη ἄφησε τὸ στίγμα της καὶ τὴν παρακαταθήκη της, ἄλλες λιγώτερο καὶ ἄλλες περισσότερο. Μία πανέμορφος ποικιλομορφία φυλῶν, γλωσσῶν, πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν. Ὅμως ἐστηρίχθηκαν σὲ τέσσερεις βασικοὺς πυλῶνες γιὰ νὰ δημιουργήσουν. Στὸ Ὄμαιμον, στὸ Ὁμόγλωσσον, στὸ Ὁμότροπον καὶ στὸ Ὁμόθρησκον. Τὸ Τετράγωνό της Φωτιᾶς εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός της ἀοράτου ἀπειλῆς ποὺ ὀνομάζεται Νέα Τάξις Πραγμάτων.

Ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων ἔχει ὡς κύριο σκοπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση. Δηλαδὴ τὴν καταστροφὴ τῆς διαφορετικότητος καὶ τῆς ποικιλομορφίας. Χρησιμοποιεῖ δόγματα καὶ τακτικὲς ποὺ καταλύουν κάθε ἀξία καὶ ἀρχὴ ποὺ κάθε φυλὴ ἔχει ὡς Ἱερὸ Δισκοπότηρο. Πῶς θὰ ἐπέλθη ἡ παγκοσμιοποίησις; Ὅταν κάθε φυλὴ χάςῃ τὸ παρελθόν της. Ὅταν κάθε πολιτισμὸς χάςῃ τὴν διαφορετικότητά του. Ὅταν χαθοῦν γλῶσσες καὶ ὅταν ἀμαυρωθοῦν θρησκεῖες. Τότε φυσικὰ στὸ ὄνομα μίας παγκοσμίου διακυβερνήσεως ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔχη κάνη μίαν ὁλικὴ διαγραφὴ χιλιάδων χρόνων δημιουργίας καὶ ἐξελίξεως. Τὸ ἐρώτημα ποὺ φυσικὰ γεννᾶται εἶναι τὸ γιατί. Γιατί πολὺ ἁπλᾶ ἐπικρατεῖ ἡ μισαλλοδοξία τοῦ κακοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἐνδοτέρα φύσις τῆς ἐπικρατήσεως. Οἱ ἀξίες τοῦ κακοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦν στὸ ὄνομα Χρῆμα καὶ Ἐξουσία. Ἐφήμερες καταστάσεις ποὺ εἶναι ἱκανὲς νὰ διαλύσουν χιλιάδες χρόνια φωτὸς μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία σκότους καὶ χάους.

Σὲ πολλὲς περιπτώσεις αὐτὴ ἡ ἀόρατος δύναμις εἰσβάλλει σὲ διάφορες χῶρες τῆς Γὴς δημιουργῶντας καταστάσεις ποὺ διαλύουν κάθε ἀρχή. Μετατρέπουν κυβερνήσεις ἀνυπάκουες σὲ «δικτατορικές», χρηματοδοτοῦν ἀκραῖες θρησκευτικὲς ὀργανώσεις μὲ σκοπὸ τὴν τρομοκρατία, δημιουργοῦν Μ.Κ.Ο. ποὺ παίζουν τὸν ῥόλο τοῦ Δουρείου Ἵππου καὶ ἔχουν ὡς ἀποστολὴ τὴν τριβή, τὴν ἀμφιβολία, τὸν φόβο καὶ τὴν δημιουργία μίας Νέας Πραγματικότητος. Χρησιμοποιοῦν ξεπερασμένα ἐργαλεῖα μίας ἄλλης ἐποχῆς γιὰ νὰ δημιουργήσουν Χάος καὶ ἀστάθεια.Τὸ μεγαλύτερο ὅπλο χειραγωγήσεως τῆς μάζης εἶναι ὁ Φόβος. Ἡ ἀόρατος δύναμις δημιουργεῖ Ἱστορία. Ἄλλωστε ὁ καλλίτερος τρόπος γιὰ νὰ προβλέψῃς τὸ Μέλλον, εἶναι νὰ τὸ δημιουργήσῃς.

Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο πὼς τὸ Τετράγωνό της Φωτιᾶς εἶναι ὁ πραγματικὸς στόχος καὶ ἐχθρὸς αὐτῆς τῆς δυνάμεως. Ἄνθρωποι χωρὶς παρελθὸν εἶναι καὶ ἄνθρωποι χωρὶς μέλλον. Χωρὶς ἀξίες. Εὐκολόπιστοι καὶ ἀδύναμοι. Ἡ χαρὰ κάθε χειραγωγοῦ ποὺ παίζει ζάρια μὲ τὴν ἀνθρωπότητα. Δημιουργοῦν ἐνοχὲς στοὺς ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν στὸ Τετράγωνό της Φωτιᾶς. Τοὺς ἀπομονώνουν καὶ τοὺς χαρακτηρίζουν. Τοὺς μετατρέπουν σὲ μαζανθρώπους δείχνοντάς τους πὼς τὸ καινούργιο εἶναι ἀναπόφευκτο. Ἄραγε ὑπάρχει ἴχνος ἀντιστάσεως σέ αὐτόν τόν πλανήτη; Εἶναι χρέος κάθε φυλῆς καὶ κάθε πολιτισμοῦ νὰ ἀντισταθῇ στὴν νεοταξικὴ λαίλαπα, κρατώντας γερὰ τὸ Τετράπτυχο ποὺ ὁδήγησε τὴν ἀνθρωπότητα στὴν Δημιουργία. Εἶναι χρέος ὅλων μας νὰ διατηρήσουμε τὴν διαφορετικότητα καὶ τὴν ποικιλομορφία. Εἶναι μοναδικὸ χρέος μας νὰ διατηρήσουμε τὴν παγκόσμιο εἰρήνη καὶ νὰ διαλύσουμε τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τοὺς ἐνορχηστρωτές της.

Ἡ μεγαλυτέρα ἥττα τῶν νεοταξιτῶν ἱπποτῶν θὰ ἐπέλθη μόνον ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζῃ νὰ σκέπτεται, νὰ κρίνῃ καὶ νὰ ἐπιλέγῃ. Ἄλλωστε ὅποιος ἔπαιξε μὲ τὸν ἀνθρώπινο Νοῦ καὶ τὸ Δίκαιο θὰ ἀντιμετωπίση τὴν συμπαντικὴ νομοτέλεια.

Ὕβρις – Ἄτη – Νέμεσις – Τίσις

Αlternative Logic.

Μόργκαν ΧρῆστοςΠηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *