Ἰχνηλατῶντας Ποιητικὰ Μονοπάτια

Στρατηγός Μακρυγιάννης 0

ᾨδὴ στὸ Μακρυγιάννη (Ἄγγελος Σικελιανός)

Χαρὰ σὲ κειὸν ποὺ πρωτοσήκωσε Ἀπ᾿ τὶς σκόνες σκεπασμένο, τὸ δίστομο σπαθὶ τοῦ λόγου σου στὸν ἥλιο Μακρυγιάννη. Κι᾿ ἀπάνω καὶ στὶς δυὸ πλευρὲς γραφή Ἀπ᾿ τὴ μιά, τὰ λόγια αὐτά Σου χαραγμένα, στρατηγέ...

0

Τὸ πάζλ

Ἡ ὡραία Ἑλλάδα μας, εἶναι ἕνα ἀτελείωτον πάζλ! Ἐὰν κάποιος θελήσῃ νὰ τὴν συναρμολογήσῃ, θὰ κατανοήσῃ πὼς ἐτοῦτον ἀδύνατον ἐστίν! Καὶ αὐτὸ συμβαίνει διότι τὰ κομμάτια της δὲν εἶναι συγκεντρωμένα σὲ ἕνα πακέτον, ἀλλὰ...

0

Ὁ μαῦρος ἁγιασμός.

Ὁ μαῦρος ἁγιασμὸς Καλημέρα ἐξουσία!Αἰσθάνομαι πιότερον χαρούμενος σήμερα. Ὅπως καὶ κάθε ἄλλην ἡμέρα, πλημμυρίζει ἡ καρδιά μου μὲ ἄπλετον φῶς καὶ χαρά, διότι ἐνῶ ἐσὺ παλεύεις νὰ τσακίσῃς κάθε τί ποὺ τὸ σύμπαν προφέρει...

0

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ὁ τάφος τοῦ Παύλου Μελᾶ ὅπως δημιουργήθηκε πρῶτα στὴν Καστοριά. Φωτογραφία τοῦ 1904 τοῦ Λεωνίδα Παπάζογλου (1872 - 1918) Τὸ μάτι νἆναι ἀδάκρυτο, νὰ μὴ θρηνάῃ τὸ στόμα.Γι' αὐτοὺς ποῦ τρέξαν ὡς ἀετοί,Καὶ ἀφήκανε...

0

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μακεδονία! ἑλληνικὴ πνοὴ τὴν ἀνασταίνει, Κι' ὅσο κι' ἂν λυώνῃ τὸ κορμί, μὰ ἡ ψυχὴ ἀπομένει. Ἀθάνατος ἀνάμεσα στοὺς κύκλους τῶν αἰώνων, Ἀλέξανδρε, ὦ βασιλιᾶ, τρανὲ τῶν Μακεδόνων, Ἐσὺ ἡ ψυχή της, εἶσ' ἐσύ!...

0

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ!

Μακεδονία, ξακουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου χήρα! Τοῦ δοξασμένου βασιλιᾶ γιὰ ντύσου τὴν πορφύρα, Τὸ διαμαντένιο στέμμα του γιὰ βάλε στὸ κεφάλι, Τ' ἀνίκητό του τὸ σπαθὶ γιὰ ξαναζώσου πάλι, Καὶ σκόρπα στὴν Ἀνατολὴ φωτιὰ καὶ...

0

Ἱερὰ Ἑλλὰς

Ἱερὰ Ἑλλὰς Τέκος Θεοῦ εἶ ὦ Ἑλλάς, σοφίας θυγάτηρ, ἀνδρείαν μεδέουσα, φρονεῖν καὶ λέγειν ἄρειον διδοίης μοι. Δίδωμι ἐμαυτὸν σὸς καρτερόχειρ· μάκαρ γὰρ γίγνωμαι περισθενέα γὰρ εἶ. Ἀνέρας Ἕλλην εἰμί, ὑπερήδομαι ὁδοιπορῶν τὴν ἱεράν...

0

Ἄλφα μου Βῆτα Ὡραῖον

Ἄλφα μου Βῆτα Ὡραῖον Ἄλφα μου Βῆτα ὀρφανόν, Ἄλφα μου Βῆτα ὡραῖον, ῥέει τὸ αἷμα σου γλυκύ, εἶν' τὸ κορμί σου μιὰ πληγή. Ἐσὺ ἤσουν κάποτε ὄνειρον, θεὰ μέσα εἰς τὰ στάχυα, νερὸν τοῦ...