Σκέτο «Μακεδονία», εἰς τό διηνεκές, μέ τήν βούλα τῆς Ἑλλάδος!

Ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Στέβο Πενταρόφσκι.

Ὁ Σκοπιανός Πρόεδρος καί ὁ Σκοπιανός Πρωθυπουργός ζητοῦν παράταση γιά τά διαβατήρια, τίς ταυτότητες καί τίς πινακίδες τῶν ΙΧ, μέ αἴτημα νά μήν ἐφαρμοσθεῖ «προσωρινῶς» ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν!

Η ΑΘΗΝΑ ἀνέχεται τήν παρελκυστική τακτική τῶν Σκοπίων, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στήν κατάργηση τοῖς πράγμασι τῆς προβλέψεως τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιά τό ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία», στό ὁποῖο συνεφώνησαν οἱ κ.κ. Ἀλέξης Τσίπρας καί Νῖκος Κοτζιᾶς, τότε Πρωθυπουργός καί ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. Τελευταῖο δεῖγμα τέτοιας τακτικῆς εἶναι τό αἴτημα τῆς κυβερνήσεως τῶν Σκοπίων νά δοθεῖ παράτασις στήν ἀλλαγή τῶν διαβατηρίων τῆς χώρας. Νά συνεχίσει δηλαδή νά ἀναγράφεται ὡς ὄνομα τῆς χώρας τό ἁπλό «Μακεδονία», τοὐλάχιστον μέχρι τόν ἐρχόμενο Ὀκτώβριο. Νά θυμίσουμε ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὑπεγράφη στίς 12 Ἰουνίου τοῦ 2018 καί ἐτέθη ἐπισήμως σέ ἰσχύ στίς 12 Φεβρουαρίου τοῦ 2019. Ἡ ἰσχύς τῶν παλαιῶν ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων στά ὁποῖα ἡ χώρα ἀναγράφεται ὡς «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» ὁρίσθηκε μέχρι τίς 12 Φεβρουαρίου τοῦ τρέχοντας ἔτους. Ὁ χρόνος εἶναι ὑπεραρκετός γιά νά ἀντικατασταθοῦν ὅλα τά παλαιά διαβατήρια. Ἤδη ἄλλως τε τά περισσότερα θά ἔχουν λήξει.

Συνεπῶς, λόγος παρατάσεως τῆς προθεσμίας δέν ὑπάρχει. Δεδομένης ὅμως τῆς ἐν γένει τακτικῆς πού ἀκολουθεῖ ἡ κυβέρνησις τῶν Σκοπίων κωλυσιεργῶντας ὥστε νά διατηρεῖ τήν χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» χωρίς κἄν τόν γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρεια», ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα, ὅτι καί αὐτό τό αἴτημα παρατάσεως εἶναι ὕποπτο. Οἱ Σκοπιανοί θέλουν νά ἐπιβάλλουν τήν διαιώνιση τοῦ ψευδεπιγράφου ὀνόματος. Τό ἔχουν κάνει διατηρῶντας τό «Μακεδονία» χωρίς τό «Βόρεια», στά διακριτικά τῶν ἐμπορικῶν σημάτων καί στίς πινακίδες τῶν ΙΧ, ἐνῷ τώρα ζητοῦν παράταση καί γιά τά διαβατήρια.

Ἤδη ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Στέβο Πενταρόφσκι ἔχει δηλώσει ὅτι «πρότεινε τήν παράταση τῆς προθεσμίας γιά αὐτήν τή διαδικασία, ἔχοντας ἤδη παρουσιάσει τήν πρότασή του σέ δύο ὑπουργούς τῆς “μακεδονικῆς” κυβερνήσεως. Ἐξέτασε τή δυνατότητα τροποποιήσεως δύο νόμων σχετικῶν μέ τά δελτία ταυτότητος καί τά ταξιδιωτικά ἔγγραφα, καθώς καί, ἄν χρειασθεῖ, καί τοῦ νόμου γιά τήν Ἀσφάλεια Ὁδικῆς Κυκλοφορίας μέ σκοπό τήν ἐπέκταση τῆς προθεσμίας τόν Σεπτέμβριο-Ὀκτώβριο ἀντί γιά τόν Φεβρουάριο.» Προσέθεσε ὅτι σέ περίπτωση ἐγκρίσεως τῆς προτάσεώς του θά ἐνημερωθεῖ ἡ ἑλληνική πλευρά, διαβεβαιώνοντας ὅτι δέν ἔχουν πρόθεση νά παραβιάσουν τίς ὑποχρεώσεις τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἀπαντῶντας ὁ Πρωθυπουργός Ντιμιτάρ Κοβατσέφσκι ἀνέφερε ὅτι «θά συμβουλευθεῖ τούς δύο ὑπουργούς μέ τούς ὁποίους μίλησε ὁ Πρόεδρος, ὅτι θεωρεῖ καλές ὅλες τίς προτάσεις πού εἶναι προσανατολισμένες στή λύση καί ὅτι ὁ Πρόεδρος μπορεῖ νά συνομιλήσει καί μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του γιά τό θέμα αὐτό, καθώς καί θά συζητηθοῦν οἱ ἐπιλογές σέ κυβερνητική συνεδρίαση.»

Ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι οἱ Σκοπιανοί ἀκυρώνουν τά ραντεβού τους γιά ἀλλαγή τῶν διαβατηρίων τους, ὥστε νά διατηρήσουν τά διαβατήρια μέ τό ψευδεπίγραφο ὄνομα «Μακεδονία». Τό τραγικό εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ. Ἐνῷ τά Σκόπια ἔχουν δώσει πάμπολλες ἀφορμές γιά καταγγελία τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ἡ Ἀθήνα δέν ἔχει ἐκμεταλλευθεῖ καμμία. Δυστυχῶς καί στό ζήτημα αὐτό ἡ σημερινή Κυβέρνησις ἀποδεικνύεται ἀνακόλουθη ὡς πρός τίς δεσμεύσεις της. Εἶναι προφανές ὅτι οἱ Σκοπιανοί θέλουν νά καταστρατηγήσουν τήν πρόβλεψη τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιά τό ὄνομα ἀκολουθῶντας τήν τακτική τοῦ «οὐδέν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ.»

Τό κακό εἶναι ὅτι ἡ τακτική ἐφαρμόζεται μέ τήν ἀνοχή τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Θά θυμίσουμε ὅτι πρό τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2019 ἡ Νέα Δημοκρατία εἶχε δεσμευθεῖ ὅτι γενομένη Κυβέρνησις θά ἀναθεωροῦσε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τήν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς της ἀνεκάλυψε ὅτι «τό Κράτος ἔχει συνέχεια»! Τό τραγικό εἶναι ὅτι ὑπάρχουν ὑπηρεσιακοί πρράγοντες στό ΥΠΕΞ πού συνηγοροῦν στήν ἀποδοχή τῶν αἰτημάτων τῆς κυβερνήσεως τοῦ γειτονικοῦ μορφώματος γιά παρατάσεις. Ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι οἱ Σκοπιανοί ἀποθρασύνονται καί ἐπανέρχονται μέ περισσότερες ἀπαιτήσεις.Πηγή: Ἐφημερίς «Ἑστία»

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *