"Εἴμαστε τό ἀνάχωμα ἀπέναντι στόν τουρκικό ἐπεκτατισμό"

Ἕλληνες Πομάκοι

{...}

- Ἔχουμε ἐπιστρέψει γιά νά μιλήσουμε μέ τόν κο Ἰμάμ Ἀχμέτ, τόν διευθυντή τῆς ἐφημερίδας "Ζαγάλισα" καί πρόεδρο τοῦ πανελλήνιου συλλόγου Πομάκων. Καλή σας μέρα κε Ἀχμέτ.

- Καλημέρα σας ἀπό τήν Ξάνθη, καλημέρα σ΄ ἐσᾶς καί στό ἀκροατήριό σας, τῆς Θεσσαλονίκης.

- Καλημέρα. Λοιπόν, θά θέλαμε νά σᾶς ρωτήσουμε, κε Ἀχμέτ {...} κάποια πράγματα γιατί δέν γνωρίζουμε πολλά γιά τήν πομακική κοινότητα τῆς Ἑλλάδος.{...}

- Ἐπειδή οἱ Πομάκοι, δεχόμαστε μιά ἄγρια ἐπίθεση τῶν ἐξ ἀνατολῶν, συγκεκριμένα ἀπό τήν Τουρκία, προκειμένου νά μᾶς ἀφομοιώσει, σάν μουσουλμανική κοινότητα, πού ὑπάρχουμε, στή Θράκη, νά μᾶς παρουσιάσει ὅλους σάν Τούρκους, καί πολλές φορές ἀκούσαμε ἀπό τόν πρόεδρο, τόν νῦν πρόεδρο, τῆς Δημοκρατίας, ὅτι στήν Ἓλλάδα ὑπάρχει μία μειονότητα, κι αὐτή εἶναι τουρκική. Ἀντιθέτως ἐμεῖς εἴμαστε μουσουλμάνοι ἀλλά δέν εἴμαστε Τούρκοι. Εἴμαστε Πομάκοι. Εἴμαστε ἀπόγονοι τῆς ἀρχαίας θρακικῆς φυλῆς τῶν Ἀγριανῶν, πού ζεῖ ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια. Ἐξισλαμιστήκαμε κατά τόν 13ο αἰῶνα, γίναμε δηλαδή μουσουλμάνοι, ἀπό τούς Δερβίσηδες. Τά τάγματα τῶν Δερβίσηδων τότε, ἀπό τό Χόρακαν. Χορασάν εἶναι σήμερα. Στό Χορασάν, μιά περιοχή, ἐκεῖ στό Ἰράν κι Ἀζερμπαϊτζάν, μιά περιοχή πού ἀπό ΄κεῖ εἴχανε ἔρθει ἱεραπόστολοι. Γιά νά καταλάβουν οἱ ἀκροατές σας, ὅτι Δερβίσης σημαίνει ἱεραπόστολος, κι ἐξισλαμιστήκαμε. Ἐπί 500 χρόνια οἱ Ὀθωμανοί δέν μᾶς ἔκαναν Τούρκους, τώρα τά τελευταῖα 15-20 χρόνια, ἡ Τουρκία, διά μέσω τοῦ Προξενείου ἐδῶ πού βρίσκεται στήν περιοχή, προσπαθεῖ νά φτάσει ἀκόμα καί στό τελευταῖο χωριό, νά στέλνει ἰμάμηδες καί δασκάλους, προκειμένου τά Πομακόπουλα, τά μικρά Πομακόπουλα, νά τά κάνουν πλύση ἐγκεφάλου καί νά τούς κάνουνε γενιτσάρους. Δηλαδή ζοῦμε αὐτή τή στιγμή μία πολιτιστική γενοκτονία, πού μᾶς τήν ἐπιβάλλει ἡ Τουρκία διά τῆς βίας. Μέ τό μηχανισμό πού ἔχουνε ἐδῶ πάνω στήν περιοχή, ἐκβιάζουν, ἀπειλοῦν, τρομοκρατοῦν, ὅλους πού δηλώνουν ὅτι εἶναι Πομάκοι καί δέν εἶναι Τούρκοι.

- Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση δέν ἀντιδρᾶ σέ αὐτές τίς καταστάσεις;

- Δυστυχώς ἡ ἑλληνική κυβέρνηση μέ τίς συμφωνίες πού ἔχουν ὑπογράψει, τά 2 κράτη, ὑποχρεώνεται τό Πομακόπουλο, τῶν 6 ἐτῶν, μόλις πάει τήν πρώτη μέρα στό σχολεῖο, νά μαθαίνει δυό γλῶσσες. Ἡ μιά γλῶσσα εἶναι ἡ ἑλληνική πού πρέπει σάν χῶρα πού ζεῖ, πρέπει νά τήν μάθει ἀλλά τήν ξένη γλῶσσα τήν τουρκική, διά νόμου καί διά τῆς βἰας, αὐτό δέν μπορῶ μέχρι σήμερα νά τό καταλάβω καί νά τό ἐξηγήσω. Γιατί τό Πομακόπουλο, μέχρι 6 ἐτῶν, μιλάει τήν πομακική γλῶσσα μέ τήν μητέρα του. Κι ὅταν θά πάει τήν ἐπόμενη μέρα στό σχολεῖο πρέπει νά μάθει καί τά τουρκικά σάν μητρική γλῶσσα. Καί ἐπιβάλλεται νά λέει ὅτι ἡ μητρική του γλῶσσα εἶναι ἡ τουρκική ἐνῶ δέν εἶναι. Εἶναι ἡ πομακική.

- Ἡ πομακική γλῶσσα δέν διδάσκεται δηλαδή στά σχολεῖα.

- Δέν διδάσκεται, στά σχολεῖα πού ἔπρεπε τουλάχιστον, στήν ὑποχρεωτική ἐννιάχρονη παιδεῖα νά διδάσκονταν.

- Θά ἤθελα νά σᾶς ρωτήσουμε καί λόγω τῆς ἐπικαιρότητας. Ὑπάρχει κάποιο ζήτημα δημιουργίας φονταμενταλιστῶν μεταξύ τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης καί γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν καί οἱ λεγόμενοι ψευτομουφτῆδες, δηλαδή ὅχι ὁ Μουφτής ὁ ὁποῖος ἔχει διοριστεῖ ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση ν΄ ἀσκεῖ τά καθήκοντά του, ἀλλά ὑπάρχουν κάποιοι πού ἔρχονται ἀπό τό τουρκικό κράτος. Τί ἀκριβῶς συμβαίνει;

- Λοιπόν ἐπ΄ αὐτοῦ ἔχω νά πῶ τό ἐξῆς: Τό Προξενεῖο ἔχει τό μηχανισμό του καί ἐπιβάλλει. Τώρα τελευταῖα ἔχουνε ἔρθει διάφορα τάγματα ὅπως τοῦ Φετουλάχ Γκιουλέν πού ζεῖ στήν Πενσυλβανία οἱ λεγόμενοι Νουλῆδες. Ἔχουν ἀνοίξει σχολεῖα, παρασχολεῖα γιά νά καταλάβεις, μέ οἰκοτροφεῖα, διδάσκουν ἄς ποῦμε δῆθεν θρησκευτικά ἀλλά φτιάχνουν ὀπαδούς, ἐδῶ στό ἑλληνικό τό κράτος. Ἔχουμε τώρα τέσσερις κατηγορίες. Εἶναι οἱ νουλντζῆδες, σουλεϊμαντζῆδες, οἱ γκιουλεντζῆδες καί ἄς ποῦμε διδάσκουν σέ ὅλα σχεδόν τά χωριά καί μᾶς ἔχουν κομματιάσει, δηλαδή οἱ ἴδιοι μουσουλμάνοι, οἱ ἴδιοι οἱ Πομάκοι κι οἱ λοιποί μουσουλμάνοι, μᾶς ἔχουν κατατάσσει σέ διάφορα τάγματα. Ὑπάρχουν βέβαια οἱ ψευτομουφτῆδες ἐδῶ στήν Ξάνθη καί στήν Κομοτηνή, οἱ ὁποίοι εἶναι καθαρά ὄργανα τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Ὅταν ἔρχονται ἐπισκέπτες ἀπό τήν Τουρκία, ὑπουργοί, βουλευτές καί πολλές φορές ἧρθαν, κι ὁ Ἐρντογάν εἶχε ἔρθει, προκλητικά, ἐπιδεικτικά, ἐπισκέπτονται τούς ψευτομουφτῆδες καί ἀγνοοῦν τούς νόμιμους Μουφτῆδες πού ἔχει διορίσει ἡ Ἑλλάδα, πού λειτουργοῦν ἐδῶ σάν θρησκευτικές ἀρχές στή Θράκη κι ἔχουνε ἀφήσει τούς δυό Μουφτῆδες μόνο νά τελοῦν τούς γάμους ἐνῶ ὅλα τά ὑπόλοιπα τά κάνουν οἱ ψευτομουφτῆδες. Τό ἑλληνικό κράτος, δυστυχῶς, τ΄ ἀνέχεται αὐτά τώρα, λόγω δημοκρατικῆς εὐαισθησίας κ.τ.λ. καί δέν τούς ποινοῦν. Κάνουν ὅμως ζημιά σ΄ ἐμᾶς τούς ἰδίους τούς μουσουλμάνους, γιατί ἐμεῖς εἰδικά οἱ Πομάκοι, εἴμαστε ἕνας φιλήσυχος λαός οὐδέποτε ἔχουμε καταφερθεῖ κατά τῆς Ἑλλάδος ἤ κατά ἄλλου. Ἔχουμε νεκρούς, γιά τήν Ἑλλάδα ἔχουν πεθάνει ἀρκετοί, ἀγαπᾶμε τόν τόπο, ἀλλά αὐτήν τήν στιγμή αὐτά πού γίνονται εἶναι νά ντρέπονται γιατί μέσα στά τζαμιά κάνουν αὐτοί οἱ ψευτομουφτῆδες προπαγάνδα εἴς βάρος της, τήν συκοφαντοῦν κι ἄς ποῦμε ἐπαινοῦν τήν δῆθεν μητέρα πατρίδα τήν Τουρκία. Αὐτό νομίζω ὅτι πρέπει κάποτε νά σταματήσει, καί νά τό σταματήσει τό κράτος γιατί κάνει σ΄ ἐμᾶς τούς ἴδιους τούς μουσουλμάνους κακό. Μᾶς βάζει νά ὑπάρχει μεταξύ μας διχόνοια κι ἔχθρα γιά νά μποροῦν νά κάνουν τήν πολιτική τους ἀργότερα αὐτοί.

- Οἱ μουσουλμάνοι βουλευτἐς δέν ἀκοῦν τά αἰτήματά σας ἤ νά σᾶς βοηθήσουν κάπως;

- Ἐπ΄ αὐτοῦ νά σᾶς πῶ: Οἱ μουσουλμάνοι βουλευτές, εἶναι αὐτή τή στιγμή τέσσερις καί εἶναι ἄς ποῦμε γιά μένα ὑποτιμητικό, νά μή χρησιμοποιήσω πιό βαρύ χαρακτηρισμό. Στό νομό Ροδόπης ἐκλέχθησαν τρεῖς μουσουλμάνοι, οἱ ὁποῖοι καί οἱ τρεῖς εἶναι ὄργανα τοῦ Προξενείου. Καί ἀναγκάζονται οἱ χριστιανοί προκειμένου νά λύσουν κάποιο πρόβλημα νά πηγαίνουν στόν Ἀϊχάν Καρά Γιουσούφ, πού εἶναι καθαρά, πῶς νά στό πῶ, ὄργανο τοῦ Προξενείου. Καί προπαγανδίζει ὅπου σταθεῖ καί ὅπου πάει τήν πολιτική αὐτοῦ τοῦ κράτους. Τώρα καί 'δῶ στήν Ξάνθη ἔχουμε μουσουλμάνο βουλευτή ἀλλά αὐτοί δέν εἶναι, αὐτοί ὑπακούνε στό κέντρο ἐδῶ πού ὑπάρχει στόν Ἀγά τῆς περιοχής πού εἶναι ὁ πρόξενος τῆς Κομοτηνῆς, ὁ ὁποῖος κατευθύνει καί αὐτό. Σέ ὅλες τίς ἐκλογές δίνουνε μιά γραμμή καί ψηφίζονται ἄνθρωποι τοῦ Προξενείου. Εἴτε εἶναι νομάρχες εἴτε εἶναι δήμαρχοι, εἴτε εἶναι βουλευτές. Καί κανένας ἀπ΄ αὐτούς πού σᾶς ἀναφέρω, βουλευτής, ὑπουργός, δήμαρχος, νομάρχης, φοβᾶται νά προφέρει τή λέξη Πομάκος. Γιατί ἄμα πεῖ ὅτι ὑπάρχουνε Πομάκοι τήν ἄλλη φορά δέν θά ψηφιστεῖ.

- Ὁπότε εἶναι δύσκολο κάποιος νά βγεῖ ὅπως ἐσεῖς δημόσια καί νά παραδεχθεῖ ὅτι εἶναι Πομάκος. Ἔχει κάποιες δυσκολίες σέ αὐτό.

- Ὅχι ὑπάρχουν εὐτυχῶς, δέν μᾶς ἔχουν ἐξαφανίσει. Ὑπάρχουν οἱ Πομάκοι κι ἀγαπᾶνε τήν πατρίδα τους ἀλλά μᾶς δημιουργοῦν πρόβλημα. Τό πρόβλημα εἶναι ποιό; Ὅταν ἔρθω ἐγώ στή Θεσσαλονίκη καί ποῦμε ὅτι εἶμαι ὁ Ἰμάμ Ἀχμέτ μέ νομίζουν ὅτι κι ἐγώ εἶμαι σάν καί τούς ψευτομουφτῆδες κ.τ.λ. Γιατί πολλές φορές μέ τήν τρομοκρατία πού ὑπάρχει τούς παρουσιάζουν ὅλους σάν νά εἶναι Τούρκοι ἐνῶ δέν εἶναι ἔτσι σωστό. Νά σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα γιατί γίνεται αὐτό. Στήν τελευταῖα ἀπογραφή ἡ κοινότητα ἡ δικιά μας, εἶχε 812 κατοίκους. Ψήφισαν ὅμως τήν ἴδια χρονιά, τό 2012, 1500, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἔρθει ἀπό τήν Τουρκία. Καί μέ διαμορφωτές κοινῆς γνώμης τά leader working πῶς τά λένε αὐτά, οἱ Τούρκοι τά λένε kanak interlik, καταφέρνουν νά πείσουν ἐδῶ τόν πληθυσμό νά ψηφίσει τούς ἀνθρώπους τοῦ Προξενείου. Ἔτσι καί τά κόμματα ἐπειδή καρπώνονται, παλιά τά δυό μεγάλα κόμματα, σήμερα τό κόμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ αὐτό καρπώθηκε. Αὔριο μπορεῖ νά εἶναι κάποιο ἄλλο. Καί ἄς ποῦμε, αὐτοί πού ἔρχονται ἀπό τήν Τουρκία, οἱ κατευθυνόμενοι, οἱ τηλεκατευθυνόμενοι, ψηφοφόροι, ἀλοιώνουν τήν κοινή γνώμη, τή βούληση τοῦ πραγματικοῦ πληθυσμοῦ ἐδῶ τῆς Θράκης, χριστιανῶν καί μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι μουσουλμάνοι ζοῦνε ἄς ποῦμε τέσσερα χρόνια στά βουνά καί ἐδῶ στά χωριά, στά Πομακοχώρια, καί ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα, ἔρχονται οἱ ἄλλοι καί ψηφίζονται ἄλλοι ἀντί ἄλλων. Γι αὐτό μέ ρωτᾶτε ἄν οἱ μουσουλμάνοι βουλευτές ἄν ἀκοῦν αὐτά. Πῶς ν΄ ἀκούσουν ἀφοῦ δέν ψηφίστηκαν ἀπό τούς μουσουλμάνους πού δέν μένουν 12 μῆνες ἐδῶ πάνω στήν Ξάνθη καί στά χωριά καί ὑποφέρουν ὅπως ὑποφέρουν ὅλοι καί χριστιανοί καί μουσουλμάνοι, εἰδικά τά τελευταῖα χρόνια.

- Μάλιστα σοβαρά προβλήματα. Δέν εἶναι ἀστεῖα αὐτά.

- Δυστυχῶς τό κακό κάθε μέρα καί ἀκόμα πιό χειρότερο γίνεται.

- Ἐπιτρέψτε με νά σᾶς ρωτήσω, ὡς μουσουλμάνο κυρίως, δυστυχῶς εἴχαμε σήμερα κάποιες ἐπιθέσεις στό ἀεροδρόμιο τῶν Βρυξελλῶν, καί συζητούσαμε ἐδῶ μέ τόν Ἀντρέα γιά τόν τρόπο πού ἐρμηνεύεται ἤ ἐρμηνεύεται λάθος τό Κοράνι ἀπό τήν πλευρά κάποιων μουσουλμάνων. Ὑπάρχει αὐτή ἡ ἄποψη πού ἀκούγεται ὅτι μιά μερίδα μουσουλμάνων θεωρεῖ ὅτι ἔχει καθῆκον νά προωθήσει, καί νά ἐπιβάλλει τό Κοράνι καί τόν μουσουλμανισμό, μέσω πολέμου, μέσω τῆς βίας;

- Αὐτή εἶναι βέβαια ἐσφαλμένη ἀντίληψη. Στό Κοράνιο ἀναφέρεται, ἀλλά αὐτό ἀναφέρεται στίς ἀρχές πού ἐξαπλωνόταν τό Ἰσλάμ, ἔπρεπε νά ὀργανωθοῦν. Ὄχι ὅμως νά σκοτώνουν. Γιά μᾶς εἶναι ἀμαρτία. Δηλαδή, αὐτός πού σκοτώνει ἕναν ἄνθρωπο, εἶναι σάν νά σκοτώνει ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Τό Ἰσλάμ διδάσκει τήν ἀγάπη, τήν ἀλληλεγγύη. Ἀλλά μερικοί, αὐτό πού σᾶς εἶπα καί πιό μπροστά. Ἔρχονται κάτι φανατικοί, φανατίζουν τόν κόσμο, ὅτι δῆθεν κινδυνεύουμε ἀπό τή χριστιανική Δύση καί ἄς ποῦμε προπαγανδίζουν κατά τῶν Χριστιανῶν. Θά ἔλεγα μάλιστα ἄν ἡ Δύση ἧταν τόσο κακή, γιατί ὅλοι ἀπό τίς ἐμπόλεμες περιοχές τρέχουν γιά νά σωθοῦν στήν κακή Δύση πού λένε αὐτοί; Εἶναι λάθος ἡ ἀντίληψη αὐτή γιά μένα. Εἰδικά ἐμεῖς ἐδῶ ἀκόμη εἴμαστε ἀμόλυντοι ἀπό αὐτό. Ἀλλά ἄν ἀφήσει νά ἐξελιχθεῖ ἔτσι ἡ κατάσταση μιά μέρα θά γίνεται κι ἐδῶ. Γι αὐτό καί προβληματίζομαι καί δέν θέλω νά ζῶ ἐκείνη τήν ἡμέρα.{...}Πηγή: http://www.radio1d.gr/
Φωτογραφία: kARTson

Ἀπομαγνητοφώνηση: Χρύσα Νικολοπούλου/Ἑλληνων Φῶς

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *