Φιλοσοφία

0

Orbis Terrarum (Κύκλος τῆς Γῆς)

Στήν ἐποχή τῆς ἐπανάστασης μαζί μέ τά μικρομεσαῖα καί τά σημαντικά ἀναστράφηκε καί ὁ τύπος τοῦ πολέμου. Τό Justum bellum, ὁ ἐθνικός πόλεμος, πού στή συνείδηση τοῦ πολίτη εἶχε ἐπιβληθεῖ καί σάν δίκαιος πόλεμος,...

0

Ο Αριστοτέλης για την προσχολική αγωγή

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές Η ιδανική πόλη δε θα μπορούσε να αγνοήσει το ζήτημα της εξασφάλισης των απογόνων της. Οι απόγονοι είναι η διαιώνιση της πόλης και αυτός είναι ο ρόλος του γάμου, που...

0

Θεός, ὄμορφος, φιλόσοφος καὶ ἕνας

«Αὐτούς, πάλι, ποὺ θεωροῦν ὅτι ὁ ἥλιος καὶ ὁ Ἀπόλλωνας ταυτίζονται ἀξίζει νὰ τοὺς ἀσπαζόμαστε καὶ νὰ τοὺς ἀγαπᾶμε γιὰ τὴν καλὴ τοὺς διάθεση νὰ συσχετίζουν τὴν ἔννοια τοῦ θεοῦ μὲ αὐτὸ ποὺ τιμοῦν...

0

Ἀνθοσμία

"Τήν μέν τοίνυν ψυχήν, μουσικῇ τό πρῶτον καί ἀριθμητικῇ ἀναρριπίζομεν καί γράμματα γράψασθαι καί τορῶς αὐτά ἐπιλέξασθαι διδάσκομεν προϊούσιν δέ ἤδη σοφῶν ἀνδρῶν γνώμας καί ἔργα παλαιά καί λόγους ὠφελίμους ἐν μέτροις κατακοσμήσαντες, ὡς...

1

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο μεγάλος φιλόσοφος Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, γεννήθηκε το 384 π.Χ. στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής. Μαζί με το δάσκαλό του Πλάτωνα αποτελεί τη φωτεινή δυάδα της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Υπήρξε σοφός μεγαλοφυής,...

0

Ἡ τιμωρία φέρνει τήν εὐτυχία

«Τὶ ἰσχύει λοιπόν; Ποῖος ἀνάμεσα σὲ δύο ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν κάποιο κακὸ εἴτε στὸ σῶμα εἴτε στὴν ψυχὴ εἶναι αθλιότερος, αὐτὸς ὁ ὁποῖος θεραπεύεται καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὸ κακὸ ἤ αὐτὸς ποὺ δὲν θεραπεύεται...

0

Τα θεμέλιά μου στα βουνά*

«…»Τα θεμέλιά μου στα βουνά»… η δημιουργία του Ελλαδικού χώρου και οι αγώνες των Ελλήνων» Μια γεωλογική προσέγγιση κυρίως του ποιήματος «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη. Γράφει ο Καθηγητής Νεοτεκτονικής—Παλαιοσεισμολογίας του τμήματος Γεωλογίας και...