Χειραγώγηση διά τῆς αἰσχρότητος καί ἀχρειότητος

guns-futuristic-fire-rocks-cage-imagination-artwork-chains-faces-photo-manipulation_www.wallmay.net_4

SOCRATES ALEXANDRINOS

Γιά τόση πολλή χειραγώγηση πού ἔχει ὑποστῆ ὁ Ἑλληνικός λαός, σχετικά καλά στέκει. Ἄλλος λαός θά εἶχε πλήρως διαλυθῆ μέ τόσα μέσα μαζικῆς χειραγωγήσεως ἀλλά καί ἀτομικῆς χειραγωγήσεως σέ βάρος συγκεκριμένων προσώπων.

Προσοχή ὅμως: Δέν ἔχει κοιμηθῆ ὁ Ἑλληνικός λαός μας, ἀλλά καί δέν ἀντιδρᾶ ἀποφασιστικά καί ἀποτελεσματικά, πλήν ὀλίγων μέχρι σήμερα ἐξαιρέσεων. Γιατί;

Ἀναρωτηθεῖτε μόνοι σας, ὅταν ἔχετε ἁμαρτήσει σοβαρά, π.χ. μέ ἕνα πλῆγμα κατά τῶν γονέων σας πού πάνω του βασίζετε τήν ἀτομική εἰκονική "εὐτυχία"σας καί "αὐτάρκειά" σας..., μέ ἕνα ἀνήθικο ξεπέρασμα ἤ ἄδειασμα ἄλλου ἀξιωτέρου σας, μέ κακή καί ἀνήθικη χρήση τῆς ἐλευθερίας σας γενικώτερα..., τότε ὅταν δεῖτε ἄλλους νά κλέβουνε, νά βρίζουνε τά ὅσια καί ἱερά σας, τήν πατρίδα σας ( ὄχι ὅμως καί τόν ἐγωϊσμό σας), ἔχετε ἄραγε ἀρκετό ἠθικό σθένος, γιά νά ἐξεγερθεῖ ἡ συνείδησή σας κατά τῆς ἀμαρτίας τοῦ ἄλλου, καί νά μήν ξανακάτσῃ, ντροπιασμένη βαθύτατα, κάτω;

_Ἀνἀλογα παθαίνουνε βέβαια, περίπου, καί ὅσοι " φιλοσοφοῦνε μετά μαλακίας", δηλαδή γίνονται μαλθακοί ἕως καί θηλυπρεπεῖς. Ἀλλά σέ μᾶς δέν εἶναι λόγῳ «ἀργῶν» (π.χ. καφενόβιων) θεωρητικῶν ἀναζητήσεων, ἤ λόγῳ ἁπλῶν διασκεδάσεων, ἡ μαλθακότητα. Τέτοια μαλθακότητα ἠπίας μορφῆς, εἴχαμε περί τό 1970-1980.

Σήμερα, ἡ μαλθακότητα ἔχει βαθύτερη αἰτία. Ὑπάρχει σήμερα μαλθακότητα «τρίτου βαθμοῦ (ὅπως τά ἐγκαύματα τρίτου βαθμοῦ), λόγῳ τῆς αὐξήσεώς μας στήν ἁμαρτία. Δηλαδή, λόγῳ τῆς αὐξήσεώς μας στήν καταναλωτική σπατάλη ὅσων ταλέντων καί δωρεῶν μᾶς χαρίζει ὁ Θεός. Ἕνα πνευματικό, τρόπον τινά, "Τσοβόλα δός τα ὅλα".

Ἀλλά ἰδίως, ἡ μαλθακότητά μας σήμερα, προέρχεται ἀπό τήν Πορνεία. Τήν ποικιλότροπη πορνεία τῶν ὀφθαλμῶν μας (δέν κοκινίζουμε πλέον), τήν πορνεία τῆς φαντασίας μας (δέν ντρεπόμαστε κάν), τήν πορνεία τοῦ νοῦ μας (ἀναιδῶς ζυγίζουμε, δέν σεβόμαστε...), ἤ καί πορνεία ἁπτότερα, ἤ καί πορνεία βαθύτερα...

Μέ προαγωγούς, τά ΜΜΕ καί τούς "πολιτικούς". Τούς εὐστοχώτατα ἀποκληθέντας, μέ τήν γλῶσσα μας προτρέχουσα ὐποσυνειδήτως καί αὐτῆς ταύτης τῆς κατανοήσεώς μας, "νταβατζῆδες".Πηγή: Ινφογνώμων Πολιτικά

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *