Θανάσιμος Kίνδυνος για την Κύπρο

Του Φοίβου Κλόκκαρη*

Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) και ο Ελληνισμός της Κύπρου, διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο επιβίωσης, είτε λυθεί είτε όχι το Κυπριακό, λόγω του εξαιρετικά επικίνδυνου περιβάλλοντος ασφάλειας που υφίσταται σήμερα και αυτού που θα προκύψει μετά την λύση, αν δεν γίνουν άμεσα αναθεωρήσεις στους τομείς της δυνατότητας αντίστασης (αμυντική θωράκιση) και της μορφής λύσης του Κυπριακού (ΔΔΟ).

Παρούσα κατάσταση ασφάλειας:

Η Τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται και η ΚΔ αδυνατεί να προτάξει αξιόπιστη στρατηγική ανάσχεσης της. Η Τουρκία με την απειλή χρήση ισχύος και την επεκτατική δράση της στην ΑΟΖ της ΚΔ, στοχεύει στον εξαναγκασμότων ΕΚ να αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό. Άν δεν το επιτύχει , δεν πρέπει να αποκλείεται στη ξηρά θερμό επεισόδιο και στη θάλασσα απαγόρευση της αξιοποίησης του ανευρεθέντος φυσικού αερίου της ΚΔ , για να πετύχει τον πολιτικό στόχο της. Βασικές πτυχές της παρούσας κατάστασης ασφάλειας :

 • Επιθετική στρατηγική επέκτασης της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου:


Η Τουρκία με όπλα την στρατιωτική ισχύ και δημογραφική αλλοίωση , αφού κατέλαβε το 37% του εδάφους και το 57% της ακτογραμμής της Κύπρου, προχώρησε σε τουρκοποίηση και ισλαμοποίηση τών κατεχομένων (εκρίζωση του Ελληνικού πληθυσμού, συστηματικός εποικισμός) και από το 2013 σε εισβολή και στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Με το ναυτικό δυναμικό της κατέλαβε το 44% της ΑΟΖ της ΚΔ, πραγματοποιεί παράνομες έρευνες και από το 2019 γεωτρήσεις, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ενισχύει τις κατοχικές δυνάμεις με νέα επιθετικά όπλα (άρματα, αυτοκινούμενο πυροβολικό, drones) και σχεδιάζει δημιουργία αεροναυτικής βάσης στην περιοχή Λευκόνοικο-Μπογάζι Τρικώμου .

  • Αδυναμία της ΚΔ να προτάξει αξιόπιστη στρατηγική ανάσχεσης της τουρκικής στρατηγικής επέκτασης:

Η ΚΔ έχει αποδυναμωμένη αμυντική θωράκιση, που επηρεάζει αρνητικά την δυνατότητα:

  • Αυτοάμυνας, λόγω μειωμένης μαχητικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), η οποία στερείται ικανού πολεμικού ναυτικού (ΠΝ) και πολεμικής αεροπορίας (ΠΑ), τα δε μέσα και οπλικά συστήματά της, που είναι μεγάλης ηλικίας, χρειάζονται εκσυγχρονισμό και συμπληρώσεις (είναι ενθαρρυντικό, ότι πρόσφατα υπεγράφησαν συμβάσεις 240 εκ για αναβάθμιση συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων της ΕΦ)
  • Αναβίωσης του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου-Ελλάδας, που είναι υποβαθμισμένο και επηρεάζει την αμυντική σύζευξη Κύπρου-Ελλάδας.
  • Σύναψης αμυντικών συμμαχιών της ΚΔ με γειτονικές ή φίλες χώρες, λόγω μη διάθεσης από την ΕΦ αεροναυτικών δυνάμεων.

Αιτία της αποδυνάμωσης της δυνατότητας αυτοάμυνας της ΚΔ είναι η πρακτική των κυβερνήσεων μας , να διαθέτουν μόνο μικρό μέρος των εισπράξεων του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) για τις ανάγκες της ΕΦ.

Κατάσταση ασφαλείας μετά τη λύση του Κυπριακού:

Αν το κυπριακό λυθεί στη βάση της συζητούμενης λύσης ΔΔΟ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τις συγκλίσεις των συνομιλιών (ουσιαστικά τις υποχωρήσεις των Ελληνοκυπρίων) θα διαλυθεί η ΚΔ και θα αντικατασταθεί από κράτος, που θα τελεί υπο τον έλεγχο της Τουρκίας .Θα στερείται ασφάλειας και θα παραβιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας ενός κανονικού δημοκρατικού κράτους. Συγκεκριμένα, θα παραβιάζονται οι αρχές:

 • Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, με την επιβολή εδαφικών ζωνών εγγυημένων πλειοψηφιών κατοίκων και περιουσιών, που νομιμοποιούν την διχοτόμηση, την οποία επέβαλε βίαια η Τουρκία, με την εισβολή.
 • Της στρατιωτικής ασφάλειας, που αφορά την δυνατότητα αυτοάμυνας, αφού το Κυπριακό κράτος θα στερηθεί το δικαίωμα να έχει Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ).
 • Της πολιτικής ασφάλειας, αφού παραβιάζεται η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων με συνέπεια την αδικία και την αδυναμία λήψης αποφάσεων. Την αδικία λόγω εξίσωσης του 82% των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) με το 18% των Τουρκοκυπρίων (ΤΚ) είτε με την αριθμητική ισότητα στη δικαστική εξουσία και τη Γερουσία, είτε με συγκεκαλυμένα ΒΕΤΟ των ΤΚ στην εκτελεστική εξουσία και τη βουλή των αντιπροσώπων. Την αδυναμία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, λόγω της σύγκλισης για συναπόφαση των ΕΚ και ΤΚ για όλα τα ζωτικά θέματα, που θα οδηγεί σε αδιέξοδα, και παράλυση τού κράτους ή για να μην συμβεί αυτό, σε υποχωρήσεις των ΕΚ προς τις τουρκικές θέσεις . Οι ΤΚ εξαρτημένοι από την Τουρκία (πλειοψηφία εποίκων, διμερείς συμφωνίες εξάρτησης) θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου, με συνέπεια η Τουρκία να αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο του Κυπριακού Κράτους.

Προς αντιμετώπιση του θανάσιμου κινδύνου επιβίωσης της ΚΔ και του Ελληνισμού της Κύπρου, απαιτείται επειγόντως νέα στρατηγική εθνικής επιβίωσης, η οποία να βασίζεται στην αναθεώρηση της πολιτικής μας στον τομέα της αμυντικής θωράκισης και στον τομέα της λύσης του Κυπριακού. Προτεραιότητα έχει η αμυντική θωράκιση της ΚΔ , που διέρχεται νέα εθνική κρίση ακρωτηριασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της , με την εισβολή της Τουρκίας στην ΑΟΖ της και αυξημένου κινδύνου θερμού επεισοδίου στη ξηρά.

Αμυντική θωράκιση:

 • Να ενισχυθεί επειγόντως η δυνατότητα αυτοάμυνας της ΚΔ με την ενίσχυση τηςΕΦ.
 • Να αναζωογονηθεί το δόγμα του ΕΑΧΚύπρου-Ελλάδας.
 • Να επιδιωχθεί σύναψη αμυντικών συμμαχιώνμε γειτονικές και φίλες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενισχυθεί η ΕΦ με αεροναυτικές δυνάμεις.
 • Να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία του EASTMED.

Λύση του Κυπριακού:

 • Να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στην ορθή βάση του, ως θέμα εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης και όχι ως δικοινοτικής διαφοράς.
 • Να εγκαταλειφθεί η λύση ΔΔΟ , που ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τους ΕΚ το 2004 με δημοψήφισμα. Καταλύει την ΚΔ, επεκτείνει το έλεγχο της Τουρκία σε όλη την Κύπρο και νομιμοποιεί την διχοτόμηση
 • .Να υποστηρίζεται λύση στη βάση συνέχισης λειτουργίας της ΚΔ, όπως αυτή εντάχθηκε και προσαρμόσθηκε στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο, με περαιτέρω εκσυγχρονισμό τού συντάγματος της.
 • Να αποδυθεί η ΚΔ σε αγώνα, με πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέσα, για απομάκρυνση των ΤΔΚ και εποίκων, κατάργηση της παράνομης «ΤΔΒΚ» και των συνθηκών εγγυήσεως και συμμαχίας.

Η εφαρμογή της προτεινόμενης νέας στρατηγικής εθνικής επιβίωσης, είναι έργο δύσκολο, λόγω των τετελεσμένων της Τουρκικής κατοχής, και της εμμονής μεγάλου μέρους του πολιτικού κόσμου για λύση ΔΔΟ, που λανθασμένα θεωρούν ως συμβιβαστική, πλην όμως παραδίδει τον έλεγχο όλης τής Κύπρου στην Τουρκία .

Η νέα στρατηγική δίδει ελπίδες επιβίωσης. Για την επιτυχία της, απαιτείται αρραγές εθνικό μέτωπο , αγωνιστικότητα και ενίσχυση των ΔΑΠΑΝΩΝ για την άμυνα. Η τουρκική απειλή είναι η μέγιστη στην ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού της Κύπρου. Τελικός στόχος της Τουρκίας είναι η εκρίζωση τού Ελληνισμού από όλο το νησί, με την δοκιμασμένη φρικτή μέθοδο κατατρομοκράτησης γηγενών πληθυσμών και δημογραφικής αλλοίωσης, όπως έπραξε στα κατεχόμενα.

*αντιστράτηγος ε.α.Πηγή: ΟΝΗΣΙΛΟΣ

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *